Jäseneksi

Hyvä kollega!

Suomen Angiologiayhdistys on rekisteröitynyt lääketieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää angiologian tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä, toimia yhdyssiteenä vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin sekä valvoa angiologisten potilaiden etuja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, luentoja, esitelmätilaisuuksia sekä jatkokoulutuskursseja, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja, harjoittaa julkaisutoimintaa ja suorittaa varojen hankintaa sekä ryhtyä muihinkin angiologisten potilaiden etujen edistämistä tarkoittaviin samankaltaisiin toimenpiteisiin.

Jäsenkuntamme muodostuu eri erikoisalojen lääkäreistä (mm. sydän- ja rintaelinkirurgia, verisuonikirurgia, kardiologia, radiologia, anestesiologia). Yhdistyksen jäsenmäärä on n. 200. Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan oheisella jäsenhakemuskaavakkeella, joka tulee toimittaa yhdistyksen hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen jäsenmaksu on 25 euroa. Lisätietoja seuran toiminnasta saat tarvittaessa yhdistyksen sihteeriltä tai allekirjoittaneelta.


Toivotamme sinut tervetulleeksi seuraamme täydentämään joukkoamme ja tuomaan uusia ajatuksia ja ideoita toimintaamme!

Antti Vento,

SAY:n puheenjohtaja